Het bestuur van de Stichting De nieuwe Berchplaets bestaat uit minimaal vijf en maximaal 7 leden en vergadert minimaal 12 keer per jaar.
Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende personen:

  • Peter v. Eekelen   voorzitter
  • secretaris
  • Erik Spenrath  lid

Het bestuur stelt het beleid vast en helpt op onderdelen mee om hier uitvoering aan te geven.
Het bestuur heeft een taakverdeling opgesteld en gaat in de toekomst waar nodig werkgroepen instellen.
Zowel bestuursleden als niet-bestuursleden kunnen deel uit maken van deze werkgroepen.

Werkgroepen

In deze werkgroepen worden door het bestuur vastgestelde beleid verder uitgewerkt en uitgevoerd. Dit alles door kundige vrijwilligers.