Er is een gebruikersraad opgericht om de gebruikers nu en straks van het nieuwe Dorpshuis de mogelijkheid te bieden mee te denken, mee te praten en te adviseren over het door het bestuur te voeren (accommodatie)-beleid. De gebruikersraad bestaat uit minimaal 3 en maximaal 7 leden.

Samenstelling gebruikersraad:

  • Trudy Lakeman
  • Chris v.d. Coolwijk
  • Jan van Erp
  • Ingrid Vos 
  • Mark v. Gaal